Service på vägen

Med säkerhet i bagaget

Du kan alltid känna dig säker på färden. Om din bil råkar ut för ett missöde finns vi alltid där för dig.

Redo för vägarna – dygnet runt

Om du skulle råka ut för ett tekniskt fel eller startproblem under resans gång kan du få hjälp av Mercedes-Benz Service24h, oavsett var i Europa du befinner dig. Du ringer vår servicehotline på 020-78 44 78 (från utlandet +46 8-644 62 76) [1] (alternativt via MB Contact [2] i radions adressbok), så ordnar vi snabb och professionell hjälp. Service24h står till ditt förfogande 365 dagar om året, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Ofta kan felet avhjälpas direkt på plats av en Mercedes-Benz servicetekniker.

Mercedes-Benz MobiloVan.

Om du drabbas av ett tekniskt missöde täcker mobilitetsgarantin MobiloVan [3] kostnaderna för tjänster såsom hjälp på plats, bogsering, lånebil, taxi, hotell och mycket mer. Under de första två åren efter bilens första registrering erbjuder MobiloVan dessutom särskilda mobilitetstjänster vid verkstadsbesök som omfattas av garanti eller goodwill.

Mer information om MobiloVan
[1] Alternativt: +49 69 95 30 74 16 (kostnad för samtal till det fasta nätet tillkommer).[2] Kostnad för samtal till det fasta nätet tillkommer.[3] MobiloVan gäller för bilar med första registrering fr.o.m. 1 oktober 2012. Efter att MobiloVan har slutat gälla (två år efter första registrering) kan tjänsten förlängas fram till nästa service under upp till 30 år. Förutsättning: regelbunden service på en auktoriserad Mercedes-Benz serviceverkstad.

Med säkerhet i bagaget

Du kan alltid känna dig säker på färden. Om din bil råkar ut för ett missöde finns vi alltid där för dig.

Redo för vägarna – dygnet runt

Om du skulle råka ut för ett tekniskt fel eller startproblem under resans gång kan du få hjälp av Mercedes-Benz Service24h, oavsett var i Europa du befinner dig. Du ringer vår servicehotline på 020-78 44 78 (från utlandet +46 8-644 62 76) [1] (alternativt via MB Contact [2] i radions adressbok), så ordnar vi snabb och professionell hjälp. Service24h står till ditt förfogande 365 dagar om året, 7 dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Ofta kan felet avhjälpas direkt på plats av en Mercedes-Benz servicetekniker.

Mercedes-Benz MobiloVan.

Om du drabbas av ett tekniskt missöde täcker mobilitetsgarantin MobiloVan [3] kostnaderna för tjänster såsom hjälp på plats, bogsering, lånebil, taxi, hotell och mycket mer. Under de första två åren efter bilens första registrering erbjuder MobiloVan dessutom särskilda mobilitetstjänster vid verkstadsbesök som omfattas av garanti eller goodwill.

Mer information om MobiloVan
[1] Alternativt: +49 69 95 30 74 16 (kostnad för samtal till det fasta nätet tillkommer).[2] Kostnad för samtal till det fasta nätet tillkommer.[3] MobiloVan gäller för bilar med första registrering fr.o.m. 1 oktober 2012. Efter att MobiloVan har slutat gälla (två år efter första registrering) kan tjänsten förlängas fram till nästa service under upp till 30 år. Förutsättning: regelbunden service på en auktoriserad Mercedes-Benz serviceverkstad.